skip to Main Content

Vastgoedbeleggers binnenkort geweerd uit grote steden?

De krapte op de huizenmarkt houdt aan. Gemeenten zien dit met lede ogen aan. In grote steden is daar nu een oplossing voor bedacht: vastgoedbeleggers worden tegengehouden, beleggers mogen binnenkort geen huizen kopen. Hoe zit het?

 

Vastgoedbeleggers worden geweerd om krapte op de woonmarkt aan te pakken

Grote steden willen beleggers een opkoopverbod opleggen. Dat verbod zou al snel in werking kunnen treden: Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem verwachten uiterlijk begin volgend jaar zo’n beleggersverbod in te voeren. Dat onderzocht het Financieel Dagblad.

De verhitte woningmarkt

Al een poosje zien we dat de woningmarkt hard groeit, en hiermee de ongelijkheid vergroot. Sowieso groeit de ongelijkheid tussen huurders en kopers. Huurprijzen stijgen immers ook, en vanwege de stijgende woningprijzen wordt vastgoed als een goede investering beschouwd. Voor starters wordt het echter ook steeds moeilijker om een woning te kopen. Financiering kan nog maar tot 100% van de marktwaarde, waardoor kosten al snel voor rekening van de koper komen. Tel daarbij het prijsverschil op tussen de marktwaarde en de daadwerkelijke verkoopprijs, die door het huidige klimaat van overbieden vaak hoger ligt. Hiermee wordt het steeds lastiger voor starters om een woning te kopen. 

De woningmarkt gelijk trekken

Eerdere pogingen om de woningmarkt eerlijker te maken, lieten zien hoe moeilijk dat is. Dit jaar nog de afschaffing van de overdrachtsbelasting (2 procent van de koopsom, ofwel duizenden euro’s) voor mensen onder 35 jaar. De bedoeling was starters zo een betere kans op de hysterische huizenmarkt te geven, maar in de praktijk hebben die euro’s vooral de huizenprijzen opgedreven, schreef NRC Handelsblad  in april.

Over hoeveel vastgoedbeleggingen hebben we het?

Beleggers investeerden de afgelopen jaren veel, geholpen door de lage rente en toegenomen financieringsmogelijkheden. Ze hadden in oktober vorig jaar 8,4% van de totale woningvoorraad in handen tegen 7,6% in 2017, blijkt uit cijfers van het Kadaster. Particuliere beleggers zijn vooral aanwezig in de grote steden. Ze kochten de afgelopen tien jaar een kwart van de beschikbare woningen in de vier grootste steden op. Dat geeft problemen. In Rotterdam lijkt de gemeente veel problemen hebben met de achteruitgang van de leefbaarheid in bepaalde wijken. Het ‘verkameren’ van woningen draagt hieraan bij. Ook kopen vastgoedbeleggers de weinig beschikbare woningen voor starters op. 

Opkoopverbod wordt snel doorgevoerd

Woonwethouders van de zeven grootste steden van Nederland denken de regel snel in te zetten, als de Eerste Kamer hiermee instemt later dit jaar. Bestuurders in andere steden zoals Leeuwarden, Groningen en Zaanstad bereiden ook een opkoopverbod voor, zeggen zij desgevraagd tegen het FD. Beleggers zijn uiteraard ‘not amused’. Zij zeggen dat de regels de ongelijkheid juist zal vergroten, doordat woningen in de huurmarkt schaarser worden. 

Back To Top