skip to Main Content

‘Energielabels afschaffen, werkelijk energiegebruik de norm’

Niet de energielabels, maar het werkelijke energiegebruik moet de norm zijn waarop de energieprestaties van gebouwen worden beoordeeld. We kunnen beter energielabels afschaffen. Die visie werd nogmaals uitgesproken door de tientallen ondertekenaars van het Paris Proof Commitment. Dit alles met als doel om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Nieuwe energielabels afschaffen

Begin 2021 berichtte het online platform Vastgoedmarkt.nl dat kantooreigenaren nog massaal achterblijven in het verduurzamen van hun vastgoed. (Bron: DGBC) Volgens het platform haalt 44% van de kantoren niet de label C-plicht op 1 januari 2023. Een zorgwekkend bericht, waar de ondertekenaars van het Paris Proof Commitment op inspelen. Niet alleen door het komende jaar eigen vastgoed te verduurzamen. Ook word de opgedane kennis gedeeld met anderen. De ondertekenaars zijn ook eensgezind van mening dat energielabels overboord moeten. Onder meer Bernardo Korenberg van belegger Bouwinvest lichtte die mening toe tijdens de bijeenkomst: “De kracht van meten op werkelijk verbruik is duidelijk.” Dat is dan ook wat zijn organisatie doet, zoals het Paris Proof Commitment voorschrijft. En de ondertekenaars zouden graag zien dat werkelijke metingen de norm wordt, over de nu verplichtte energielabels, die volgens een rekenmodel worden samengesteld.

Gebouwde omgeving is grote vervuiler

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van al het energiegebruik in Nederland. Bovendien komt ongeveer een derde van de CO2 uitstoot van onze gebouwen af. Dat zijn zowel woningen als bedrijfspanden – utiliteitsbouw, opslag, winkels, etc. Om hier paal en perk aan te stellen kwam de overheid met een klimaatakkoord. Hierin staat dat de Nederlandse overheid in 2030 49% minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Volgens de ondertekenaars van het Paris Proof Commitment gaan deze maatregelen niet snel genoeg. Bovendien is de uitvoering ervan – zoals het nieuwe energielabel zoals dat per 1 januari van dit jaar werd ingevoerd – niet ideaal. Beter zou het zijn om naar het werkelijke energieverbruik te kijken.

Paris Proof Commitment: energielabels afschaffen

De World Green Building Council (WorldGBC) startte het wereldwijde netwerk Net Zero Carbon Buildings Commitment. In Nederland startten ruim 30 marktpartijen het ‘Paris Proof Commitment’. Zij verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling om het energieverbruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbijhorende CO₂-emissies terug te brengen. De partijen beloven zelf versneld te verduurzamen, maar willen ook dat de overheid de norm van werkelijk energiegebruik gaat hanteren.

Duurzaam, duurzaamheidskeurmerk, BREEAM, BREEAM-NL, taxaties, bedrijfstaxaties

Duurzaamheid 

Bij het Waarderingsinstituut vinden we verduurzamen ook belangrijk. Daarom zijn we gecertificeerd om het BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat uit te reiken. Hiermee meten we de duurzaamheid van verschillende bedrijfspanden en onroerend goed portefeuilles. We kijken hierbij verder dan alleen energiegebruik. Ook voorop lopen met verduurzaming? Neem contact met ons op!

Back To Top