skip to Main Content

Bedrijfstaxatie – opstellen jaarrekening

Diverse taxaties spelen een belangrijke rol bij het opstellen van jaarrekeningen. Ons doel is het geven van een duidelijk beeld omtrent het vermogen en resultaat van de onderneming. Dit uiteraard op het gebied van uw vastgoed.

Bij het opstellen van jaarrekeningen zijn er diverse wettelijke bepalingen waar u rekening mee moet houden. Als bedrijf zijnde bent u gebonden aan nationale en internationale regels. Bij de taxaties omtrent jaarrekeningen houden wij rekening met deze bepalingen en regels. Wij zorgen ervoor dat uw rapporten hier aan voldoen.

Bedrijfseconomisch

Wij bieden u alle vormen van bedrijfseconomische waarderingen met een objectieve rapportage als uitgangspunt voor de beoogde doeleinden.

In verschillende situaties, bijvoorbeeld voor financiering (ver)huur of (ver)koop, is het van belang de waarde van bedrijfsgebouwen, machinerieën en/of inventarissen in het economische verkeer te kennen. Hiervoor moet de commerciële waarde worden vastgesteld.

Complete en betrouwbare waardering

De taxateurs van het Waarderingsinstituut zorgen voor een complete en betrouwbare commerciële waardering. Roerende en onroerende zaken worden op waarde geschat. Of het nu voor een overname, een financiering, een balanswaardering of in het kader van de onroerende zaak belasting is, onze gecertificeerde register-taxateurs weten precies hoe ze te werk gaan.

Bij een bedrijfseconomische taxatie draait het allemaal om de juiste aanpak en de correcte waardegrondslag waarbij als basis, naast de courantheid, ook de situering van de locatie, bestemmingsplan, alsmede bodemgesteldheid in ogenschouw worden genomen.

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Ontdek vandaag nog wat wij voor jou kunnen betekenen!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Back To Top