skip to Main Content

Verbruikt uw organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen (‘erkende maatregelen’) te treffen, die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. 

Erkende maatregelen

Door het Energieakkoord voor duurzame groei zijn voor 19 bedrijfstakken formeel erkende maatregelen voor energiebesparing aangewezen. De regels zijn per bedrijfstak anders, u vindt ze hier. Zo wordt bijvoorbeeld voor veel bedrijven geopperd om spouwmuren te isoleren of om de verwarming per ruimte te regelen. Supermarkten kunnen bijvoorbeeld deurtjes voor de koelcellen plaatsen. Ook wordt bijvoorbeeld geadviseerd om het aantal plekken met printers en kopieermachines op een kantoor te verlagen. Al deze apparaten verbruiken in stand-bystand opgeteld veel stroom. Er worden veel verschillende bedrijfstakken genoemd, maar in de praktijk gaat het vooral over bijvoorbeeld scholen, kantoren, supermarkten en verpleeghuizen.

Waarom is energiebesparing nodig?

Aan de ene kant omdat het moet, van de overheid. De besparingsverplichting bestaat al lang, sinds 1993. De handhaving liet echter te wensen over. De overheid wordt steeds strenger, zeker nu de deadline van het Parijs akkoord dichterbij komt (2050). Sinds 1 juli 2019 is er ook de ‘informatieplicht energiebesparing’, waarin bedrijven en instellingen moeten rapporteren of ze voldoen aan de energiebesparing plicht. Er zijn echter nog genoeg andere redenen om als bedrijf energie te willen besparen. Energiebesparing is voor veel bedrijven een grote kans om bedrijfskosten aanzienlijk terug te brengen. Bovendien zijn er aantrekkelijke subsidies en regelingen waarmee de investering in energiebesparing nog interessanter wordt.  Bovendien zorgt een duurzaam gebouw voor een prettige werkomgeving. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld minder ziekteverzuim.
Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en de uitstoot van broeikasgas (CO2) vormt een steeds groter risico voor het milieu. Als bedrijf kunt u anticiperen op deze ontwikkeling door er voor te zorgen dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst!

Helemaal duurzaam

Sommige ondernemers vinden de informatieplicht vervelend. Echter, de overheid is nog steeds van plan om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dus om als ondernemer goed voorbereid te zijn op de toekomst, is het een goed idee om hier nu al aandacht aan te besteden. Zeker wanneer u uw bedrijfspand in eigen bezit heeft, of onroerend goed verhuurt, valt hier veel winst te behalen. De gebouwde omgeving draagt momenteel voor maar liefst 40% bij aan de totale CO2 uitstoot in Nederland. Wilt u duurzamer worden, over de hele breedte van het woord (dus niet uitsluitend energie)? Neem dan vrijblijvend contact op met het Waarderingsinstituut. Wij zijn specialist op het gebied van duurzaamheid, en gecertificeerd om het BREEAM-NL keurmerk uit te geven. Hier leest u er alles over. Samen zorgen we ervoor dat uw bedrijf klaar is voor de (duurzame) toekomst!

 

Back To Top