skip to Main Content

Duurzaamheid bedrijfstaxatie

Taxateurs kunnen gebruikmaken van een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid bedrijfstaxatie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) juicht dit toe, want de mate van duurzaamheid van kantoren is voor banken onmisbare informatie voor de financiering. De leden van de NVB bevelen het gebruik van dit model daarom aan bij taxateurs. De maatschappelijke organisatie DGBC beheert en ontwikkelt nu de extra duurzaamheidsparagraaf.

Taxaties worden uitgevoerd volgens de reglementen en praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT neemt het duurzaamheidsmodel op in de Praktijkhandreiking voor taxateurs bedrijfsmatig- en grootzakelijk vastgoed. Ondertussen gaan leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het duurzaamheidsmodel actief uitvragen. SBR (Standard Business Reporting) Nexus, de digitale standaard waarmee gegevens tussen taxateurs en banken worden uitgewisseld, heeft de circa twintig criteria op duurzaamheid voor kantoorpanden toegevoegd aan de zogenoemde Vastgoedtaxonomie. Flux, één van de grootste softwareleveranciers voor de taxaties van commercieel vastgoed stelt de extra paragraaf beschikbaar.

Taxateur Hans Hasselbach

Initiatief

Het inbedden van duurzaamheid in vastgoedtaxaties kent vele initiatieven onder andere Green Valuation en Platform Duurzame Huisvesting. Deze twee initiatieven zijn samengevoegd, om een eenduidige beoordeling en vertaling van duurzaamheid in vastgoedtaxaties te borgen. Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsmodel voor taxaties wordt invulling gegeven aan een actiepunt vanuit het Klimaatakkoord (2019) voor de gebouwde omgeving.

Aanpak in duurzaamheid bedrijfstaxaties

Om een eenduidige beoordeling van de taxateur te borgen is het gebruik van een uniforme meetmethode noodzakelijk. DGBC werkt samen met relevante partijen in de vastgoedtaxatiesector het gebruik van deze meetmethode vergroten, de inhoud en reikwijdte van het duurzaamheidsmodel doorontwikkelen en de relatie tussen de uitkomsten van het model en de financiële waarde onderzoeken.

Wij werken aan de onderstaande doelen;

  • Het vastleggen van de duurzaamheidsprestaties en de bijbehorende taxatiewaarde van bestaand vastgoed
  • De toepasbaarheid van het taxatiemodel verbreden voor meerdere gebruiksfunctie, het duurzaamheidsmodel binnen de taxatie integreren
  • De relatie tussen de uitkomsten van het duurzaamheid taxatiemodel en een mogelijke brown discount of green premium vast stellen.
  • Het gebruik van het duurzaamheidsmodel voor taxaties 
  • Een juiste en volledige invoer van het duurzaamheidsmodel door onze taxateurs.

Onze bedrijfstaxaties

Verkoop bedrijf

Voor een volledige bedrijfstaxatie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen voor een complete en betrouwbare commerciële waardering. U ontvangt een TMI rapportage van hoge kwaliteit met volledige onderbouwing.

Aankoop bedrijf

Gaat u investeren in een bedrijfspand? Op basis van een bedrijfstaxatie kunt u de juiste keuze maken. Bij ons bent u zeker van een onafhankelijk oordeel over de gevraagde prijs en de mogelijkheden van het pand.

Hypotheek

Vraagt u een hypotheek aan voor een nieuw pand of een uitbreiding van uw huidige pand? De geldverstrekkende partij zal vragen om een taxatierapport. Wij leveren een rapport volgens de gestelde eisen en regels.

Herbouwwaarde

Voor het afsluiten van een verzekering is het verplicht om van te voren een schadebedrag voor uw object vast te stellen. Laat deze taxatie op de juiste manier uitvoeren om onder- of oververzekering te voorkomen.

Financiering

Vraagt uw bank of geldverstrekker om een taxatie ten behoeve van financiering? Wij leveren rapporten die vakkundig zijn en door alle banken en geldverstrekkers geaccepteerd worden als onderbouwing voor een financiering.

Jaarrekening

Voor bedrijfseconomische waarderingen bent u bij ons aan het juiste adres. Als onderdeel bij het opstellen van een jaarrekening, maar ook voor financiering van (ver)huur of (ver)koop. Objectief, commercieel en volgens gestelde eisen.

Een gecertificeerde taxatie van uw woning

Voor een volledige bedrijfstaxatie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen voor een complete en betrouwbare commerciële waardering. U ontvangt een TMI rapportage van hoge kwaliteit met volledige onderbouwing.

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Ontdek vandaag nog wat wij voor jou kunnen betekenen!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Back To Top