skip to Main Content

Taxatie kerken

In de laatste vier jaar zijn er ongeveer 400 religieuze gebouwen verkocht in Nederland. Geloofsovertuiging wordt minder, en ook parochies en kerkgemeenten zijn financieel geraakt door de crisis. Om leegstand te voorkomen worden de kerken verkocht. Als één van slechts enkele taxateurs in Nederland kan het Waarderingsinstituut de taxatie van kerken verzorgen.

Taxatie kerken

Kerkgebouwen, kloosters en ander maatschappelijk vastgoed hebben een eigen unieke waarde die vaak niet geheel overeenkomt met de standaard taxatiemodellen. Dankzij onze ruime ervaring met taxatie van kerken is onze taxateur uitstekend geschikt om de waardebepaling van religieus vastgoed in Nederland op zich te nemen. 

Hoe werkt een taxatie van een kerk

Bij een taxatie kerk kijken we onder andere naar de volgende zaken:

  • De marktsituatie en trend, lokaal en regionaal
  • Uiteraard een beoordeling van de gebouwen en het terrein
  • Registraties bij het Kadaster en in openbare registers
  • Mogelijkheden voor toekomstig gebruik en/of beoordeling ontwikkelplan
  • Onderzoek naar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beperkingen zoals monumentenstatus, erfdienstbaarheden en contractuele verplichtingen

Specialistische kennis

Voor een onafhankelijk taxatierapport zijn wij altijd objectief. Dat geldt ook voor de taxatie van kerken. Wij zijn TMI gecertificeerd en stellen in die hoedanigheid een professioneel taxatierapport op. Dit rapport kan ingezet worden voor bijvoorbeeld financiering of geldverstrekking. 

Nieuw bestemmingsplan voor kerken

In sommige gevallen wordt de kerk verkocht omdat deze een nieuwe bestemming krijgt. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Wij nemen altijd de relevante informatie voor eventuele bestemmingsplannen mee in ons rapport, net als de staat van het onderhoud. Bovendien geven we aan of er grote investeringen gedaan moeten worden aan het onroerend goed in de nabije toekomst. In ons rapport wordt duidelijk aangegeven wat er in het taxatierapport is opgenomen, en wat de geraamde kosten zijn.

Kerk laten taxeren?

Wat de bestemming voor de kerk is, wij stellen een deskundig en onafhankelijk taxatierapport op. Vraag direct de gratis offerte aan. Bij de taxatie leveren we direct een gratis warmtescan mee. Zo weet u waar de zwakke plekken zijn op het gebied van warmteverlies. 

Het Waarderingsinstituut heeft diverse certificaten

Het Waarderingsinstituut is een onafhankelijk gecertificeerde organisatie dat is aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI, onderdeel van NVM Business) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Wij zijn ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee een gecertificeerde taxateur. Wij werken bovendien volgens de richtlijnen van Platform Taxateurs en Accountants (PTA) en de Europese en Internationale regelgeving. Bovendien zijn wij – als één van de voorlopers in Nederland – duurzaamheidsexpert. In die hoedanigheid mogen we het BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat uitreiken. Mede hierdoor kan het Waarderingsinstituut u van een vakbekwaam en onafhankelijk taxatierapport voorzien.

Certificering is belangrijk voor u

Uiteraard laten onze certificeringen zien dat wij verstand van zaken hebben, en op hoog niveau presteren. De certificeringen zijn ook van belang omdat ze laten zien dat wij gevalideerde taxaties voor uw woning leveren. Dat betekent dat ze geaccepteerd worden door banken en geldverstrekkers. Dit is noodzakelijk voor het af- of oversluiten van een hypotheek, of voor bijvoorbeeld beleggingen in vastgoed. Uiteraard is een taxatie ook altijd fijn om kennis te hebben over de werkelijke waarde van een woning. 

 

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Ontdek vandaag nog wat wij voor jou kunnen betekenen!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Back To Top