skip to Main Content

De Nationale Milieu Database, kortweg NMD, bestaat negen jaar. De databank voor milieuprofielen heeft inmiddels een centrale plaats verworven in de manier waarop de milieukwaliteit van Nederlandse bouwwerken wordt bepaald. 

Wat is de Nationale Milieu Database

De Rijksoverheid heeft de Nationale Milieu Database (NMB) ontwikkeld, om de milieuprestaties van nieuwe gebouwen in kaart te brengen. Ze willen hiermee  een eenduidig calculatiemodel in het leven roepen. De database verzamelt milieudata van bouwproducten. De methode is gebaseerd op de levenscyclusanalyse van een bouwproduct. Producten worden dan ook onafhankelijk beoordeeld, voordat ze een score toegewezen krijgen en worden opgenomen in de Milieu Database. Zo wordt het dus mogelijk om te kiezen voor een bouwproduct met de minste milieubelasting, en stimuleert u tegelijkertijd het circulair bouwen.

Specifiek voor Nederland

De NMB en Rijksoverheid kiezen in Nederland een bepalingsmethode voor de milieuprestatie van bouwwerken. Hiermee maken ze specifieke keuzes, die  voor Nederland van toepassing zijn. De Nederlandse bepalingsmethode zegt iets over elf milieueffecten van materialen, en wordt binnenkort uitgebreid naar 15 milieueffect categorieën. Ook de Nationale Milieudatabase is op die keuze gebaseerd, aangezien de database en de bepalingsmethode aan elkaar zijn gekoppeld. Dat betekent dat voor elk materiaal in de database informatie over deze elf milieueffecten is opgenomen. 

Milieuprestatie voor nieuwe gebouwen

De NMD is de database voor het berekenen van de milieuprestatie en circulariteit van bouwwerken. Alleen wanneer de data van een bepaald product in de NMD is opgenomen, kunnen gebruikers van de gevalideerde rekeninstrumenten er ook daadwerkelijk mee rekenen. Het berekenen van de milieuprestatie is in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) verplicht volgens het Bouwbesluit. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zien we ook al dat steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium opnemen bij hun aanbestedingen.

Is dit een keurmerk?

De Nationale Milieu Database brengt alleen data van bouwproducten in kaart. Hiermee kunnen bouwers voldoen aan de verplichtingen die nodig zijn, namelijk het inzichtelijk maken van de milieubelasting van het bouwwerk. De NMB is geen keurmerk. Het is echter wel relevant, want het Waarderingsinstituut is gecertificeerd om het BREEAM-NL keurmerk uit te reiken. BREEAM maakt gebruik van de levenscyclusanalyses die in de Nationale Milieu Database zijn opgenomen. Het zijn dus twee andere dingen, maar ze hebben wel met elkaar te maken. En het streven van beide is het verduurzamen van de gebouwde omgeving!

Back To Top