skip to Main Content

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer voor het bestemde doeleinde gebruiken. Hoe zit het nu precies met het energielabel?

Wat is het energielabel van de Rijksoverheid?

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Ze zijn verplicht voor woningen en utiliteitsbouw, en werken op dezelfde manier. Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label. Op dit label staat ook welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Denk aan dubbel glas plaatsen of isolatie van het dak.

Welke gebouwen hebben een energielabel nodig?

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • Kantoor
  • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum; de eerste energielabels uit 2008 verliepen in 2018.

Nieuwe norm per 1 januari 2021

Tot 1 januari geldt het vereenvoudigd energielabel (VEL). De eigenaar van een woning of utiliteitsgebouw geeft hiervoor online een aantal kenmerken door. Een erkend deskundige keurt deze kenmerken op afstand, waarna de Rijksoverheid het label vaststelt.
Een nieuw, meer uitgebreid, energielabel vervangt op 1 januari 2021 het VEL. Hiermee wordt de score bepaald op basis van NTA 8800. Deze methode is gebaseerd op Europese CEN-normen.
De energieverkenner is een online tool die concrete opties geeft om een woning of wijk duurzamer te maken. De verkenner toont u de vele energiebesparingsmogelijkheden van een woning en berekent direct uw financiële voordeel. Deze is nog volgens VEL en dus niet meer wettelijk geldig, maar geven wel vast een inzicht in de energiestatus van uw woning.

Minimaal energielabel C voor 2023

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor (groter dan 100m2) aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar. Heeft u geen idee of uw gebouw al een energie index heeft? Dat is gemakkelijk te controleren en indien nodig op te stellen. Door de energielabelplicht na te leven voorkomt u een boete en tegelijkertijd opent het deuren naar een doeltreffende aanpak tot energiebesparing.

Toekomstproof: ga meteen voor een duurzaamheidscertificaat

Energielabels zijn ingevoerd door de Rijksoverheid om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te bevorderen. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet CO2 uitstoot drastisch teruggedrongen worden, en gebouwen (woningen en utiliteitsbouw) leveren daar een flinke bijdrage aan. Het doel is om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren. Dit moet ons klaar voor de toekomst maken op gebied van klimaat en milieu. Wilt u zeker weten dat uw gebouw toekomstproof is, op meer gebieden dan alléén energie? Het Waarderingsinstituut is gecertificeerd om het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk uit te geven. Hiermee kijken we breder naar duurzaamheid, en draagt uw pand echt bij een betere en duurzame toekomst. Meer weten? Hier leest u meer! 

Back To Top