skip to Main Content

Taxatie voor bedrijven moeilijk door Corona pandemie

Een taxateur bepaalt de waarde van een gebouw op het moment van taxatie. Maar wat als dat gebouw op dat moment leeg staat, of niet het doel vervult waarvoor het er is? Zoals nu bijvoorbeeld het geval is bij horeca of winkelpanden, vanwege de Corona crisis? Wat betekent dat voor de waarde van zo’n pand? Hoe wordt de taxatie voor bedrijven moeilijk door de Corona pandemie?

Taxatie voor bedrijven moeilijk door Corona: uitstel taxaties

Het Financieel Dagblad stelt dat veel taxaties worden uitgesteld. Dat komt doordat het voor taxateurs lastig is om een waarde te bepalen van een pand dat op dit moment niet gebruikt wordt: een leegstaand kantoor, winkelpand of hotel. Om die reden stellen bedrijven worden taxaties momenteel uit, en verschuiven ze naar volgend jaar, indien dat natuurlijk mogelijk is. Een taxatie is voor een deel een momentopname, en een lockdown is dan wellicht niet het ideale moment voor een waardebepaling. Al is een taxatie soms natuurlijk verplicht, bijvoorbeeld voor de bank.

Weinig verkoop van commerciële panden maakt marktwaarde onzeker

Een van de belangrijkste elementen voor de waardebepaling is het aantal vastgoedtransacties. Verkoopprijzen zijn tenslotte de echte marktwaardes. Om die reden besluiten sommige taxateurs een materiële onzekerheidsclausule in te voeren voor veel typen commercieel vastgoed. Dit betekent dat er ín het taxatierapport duidelijk is dat er minder zekerheid is over de waardering dan normaal het geval zou zijn. Een slag om de arm dus. 

Oplossing: wachten of toch taxeren?

Met een materiële onzekerheidsclausule geeft het taxatierapport al aan dat er een mate van onzekerheid is. Wat meteen de taxatie minder waardevol maakt; het is immers een waardebepaling, waarin al staat dat de waarde wellicht niet representatief is. Uitstel van taxatie is niet altijd mogelijk. De Nederlandse Bank (DNB) pleit ervoor om vaker te taxeren, zeker wanneer de markt zo sterk verandert als tijdens de Corona pandemie. Ook gaan er stemmen op die de manier waarop de waarde precies wordt vastgesteld willen aanpassen. Momenteel is de marktwaarde leidend. Dat kan leiden tot grote schommelingen (zoals we nu zien in commercieel vastgoed), en daarmee onzekerheden op de vastgoedmarkt. In Duitsland richten financiers zich op de zogeheten ‘mortgage lending value’. Hiermee kijkt men naar de waarde voor de lange termijn, los van economische schommelingen. Zo is de waardebepaling stabieler en duurzamer. Via die methode eisen banken wel striktere taxaties. Daarentegen zijn scherpe rentes dan vaak wel mogelijk. 

Taxatie niet uitstellen

Is een taxatie voor uw (commercieel) vastgoed wenselijk of noodzakelijk? Neem dan direct contact met ons op, en we bespreken de mogelijkheden. Uiteraard kunnen we samen de consequenties van de bedrijfstaxatie in Corona-tijd bespreken. 

 

Back To Top