skip to Main Content

Hoe zit het met overdrachtsbelasting bij verkoop nét voor 2021

Op 12 november is het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet moet het makkelijker maken voor starters en doorstromers om een woning te kopen. Voor onroerend goed waarvan de koper niet de hoofdbewoner wordt, gaat de overdrachtsbelasting echter omhoog. Hoe zit het met deze wet, en de juridische levering t.o.v. de feitelijke levering? Kun je bijvoorbeeld je woning nog in 2020 verkopen, maar er nog in blijven?

Overdrachtsbelasting verandert

Onder de huidige regelgeving is de verkrijging van onroerend goed belast met overdrachtsbelasting tegen een tarief van 6%. Voor woningen geldt een verlaagd tarief van 2%. Het algemene overdrachtsbelastingtarief dat momenteel 6% bedraagt, wordt 8% in 2021. Het algemene tarief is ook van toepassing op de overdracht van woningen die niet als hoofdverblijf dienen. De aanschaf van een tweede huis of een beleggingspand zal vanaf 1 januari 2021 dus ook belast worden met 8% overdrachtsbelasting, net zoals de koop van een woning door een rechtspersoon. Starters op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Het gaat om meerderjarigen tot 35 jaar. Voorwaarde is wel dat zij in de woning wonen en het dus hun hoofdverblijf is.

Beleggers of investeerders kunnen juridische levering vervroegen

De verkrijging van onroerend goed door een rechtspersoon is per 1 januari 2021 belast met 8% overdrachtsbelasting. De verkrijging van onroerend goed door een natuurlijk persoon is eveneens belast met 8% overdrachtsbelasting, tenzij het een woning betreft die door de verkrijger(s) anders dan tijdelijk als hoofdverblijf dient. Voor beleggers loont het daarom om de juridische levering van onroerend goed nog voor 1 januari 2021 te laten plaatsvinden zodat de huidige lagere tarieven nog gebruikt kunnen.

Juridische levering voor feitelijke levering vanwege overdrachtsbelasting in 2021

Doordat de overdrachtsbelasting in 2021 met 2% stijgt, is het voordelig om de koop nog in 2020 te laten plaatsvinden. De juridische levering vindt plaats voor de feitelijke levering. Dat kan op drie manieren:

  • De verkoper mag nog een aantal maanden kosteloos in de woning verblijven. 
  • Beide partijen kunnen afspreken dat verkoper de woning na de juridische levering zal huren van de koper. 
  • Als laatste optie kunnen partijen een bruikleenovereenkomst sluiten. Het is dan van belang dat er alleen gebruikslasten in rekening worden gebracht, om te voorkomen dat dit als verkapte verhuur wordt aangemerkt.

Vragen?

Heeft u vragen over overdrachtsbelasting of details over de levering van uw pand? Neem contact op met het Waarderingsinstituut!

Back To Top