skip to Main Content

Het funderingslabel: hoe zit het?

Vanaf medio volgend jaar wordt voor taxateurs het funderingslabel van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) onderdeel van alle taxatierapporten. Het label geeft de huidige staat van de fundering van een woning aan. Een slecht label kan ervoor zorgen dat de woning minder waard wordt. Hoe zit het nu precies met dat funderingslabel?

Het funderingslabel: hoe zit het nu precies?

Het funderingslabel maakt vanaf juli 2021 deel uit van een taxatierapport. Het label komt tot stand door pandgegevens en informatie over de ondergrond van de woning en grondwater te combineren. Het KCAF ontwikkelde hiervoor een model. Het levert, net als bij het energielabel, een spectrum op van in dit geval vijf niveaus. Bij een groen label (A) is de fundering onder de woning in uitstekende staat, er is niets aan de hand. Bij een rood label (E) is er sprake van een sterk verhoogd en urgent risico. Deze kwalificatie komt in het taxatierapport, die de koper van een woning aanvraagt.  

Gegevens voor het funderingslabel

De risicobepaling komt tot stand door het combineren van landelijk openbare gegevens over panden, ondergrond en grondwater. Toetsingen worden uitgevoerd voor schimmelaantasting door droogstand van houten palen (paalrot), bacteriële aantasting (palenpest), gebrek aan draagkracht/negatieve kleef, verschil zakking en een tekort voor ontwateringsdiepte voor niet onderheide panden. De taxateur maakt voor zijn rapport gebruik van openbare bronnen, de gemeenten stellen hier onder andere gegevens voor beschikbaar. Daarnaast gebruikt de taxateur informatie van de eigenaar (de verkoper) en natuurlijk zijn eigen expertise. Het rapport wijst de koper op de mogelijke gebreken en financiële gevolgen van funderingsherstel.  

Funderingslabel is voor de koper

Door de introductie van het label wordt in één klap duidelijk of er wat aan de fundering moet gebeuren. Een huiseigenaar die zijn woning verkoopt hoeft zelf geen funderingslabel aan te vragen, zoals dat bij een energielabel wel het geval is. Ook is de huiseigenaar niet verplicht om specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Dat kan overigens wel verstandig zijn als er indicaties zijn dat de fundering gebreken vertoont: funderingsproblemen kunnen vergaande gevolgen hebben. Vereniging Eigen Huis is vooralsnog in elk geval blij met het funderingslabel: “Als vereniging zijn wij voorstander van zoveel mogelijk duidelijkheid over de kwaliteit en bouwtechnische staat van een woning die te koop wordt aangeboden. Wij vinden daarom de nieuwe informatie over funderingen een goede ontwikkeling..”

Onverwachte kosten

Het televisieprogramma De Monitor (KRO-NRCV) besteedde reeds enkele malen aandacht aan het funderingslabel. Uit de meest recente aflevering over het onderwerp blijkt dat funderingsschade tot grote problemen kan leiden, zoals scheuren in vloer en wanden en uiteindelijk zelfs instortingsgevaar. Volgens schattingen van het KCAF lopen ongeveer een miljoen woningen op termijn risico op funderingsschade, door de droogte van de laatste jaren en een lage waterstand. Die schade kan niet worden verhaald op het waterschap, de gemeente of de verzekeraar.  Om de funderingen te herstellen is volgens het kenniscentrum tot 2050 zo’n 65 miljard euro nodig, geld dat verzekeraars in ieder geval niet gaan vergoeden, omdat zij het standpunt hebben dat het bij bodemdaling door droogte niet gaat om een onvoorzienbaar dus verzekerbaar voorval. 

Testfase

Het KCAF funderingslabel bevindt zich in een testfase. Op dit moment zijn nog niet in alle gemeenten de benodigde gegevens beschikbaar om een goede inschatting te kunnen maken van funderingsrisico’s. Tot januari 2021 stelt het KCAF de database open voor particulieren, daarna zal het label alleen nog toegankelijk zijn voor professionele partijen. Bekijk uw funderingslabel nu nog gratis via deze link. De bedoeling is dat de definitieve versie medio 2021 operationeel is. Die is dan alleen nog voor taxateurs.

Back To Top