skip to Main Content

2021 – de nieuwe regelgeving

Het nieuwe jaar is van start, en daarmee is het goed om even stil te staan bij alle nieuwe regelgeving. We vatten het samen.

Gebouwen verplicht bijna energieneutraal

Voortaan geldt de zogenoemde BENG-norm voor gebouwen. Dat betekent dat er alleen nog bouwvergunningen worden gegeven voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dat geldt zowel voor woningen als andere soorten gebouwen (commercieel vastgoed, kantoorpanden etc.). Om meteen toekomst-proof te zijn, voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen- adviseren we het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Dit is internationaal het meest gebruikte keurmerk, en zal ook in de toekomst uitbreiden. Het keurmerk kijkt breder dan alleen bouwmaterialen. Het neemt bijvoorbeeld ook leefbaarheid en omgeving mee.

Nieuw energielabel

Samen met de invoering van de BENG-norm komt er ook een nieuw uitgebreid energielabel voor huizen. Voor nieuwe woningen wordt dat energielabel gebaseerd op de rekenmethode die ook voor BENG wordt gebruikt. De online Woonmerkscan is helaas niet meer voldoende.

Hypotheekrenteaftrek omlaag

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat al een paar jaar stap voor stap omlaag. In 2021 gaat deze van 46 naar 43 procent. Het kabinet wordt daarbij geholpen door stijgende huizenprijzen, de verplichting om een hypotheek af te lossen en de daling van de aftrek voor hogere en middeninkomens. De beperking treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. De overige huiseigenaren kunnen de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen hun inkomsten worden belast.

Zelfstandigenaftrek verlaagd

De zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers (eenmanszaak en een deelname in een maatschap, vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap)  is verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. De aftrek zal de komende jaren steeds verder worden verlaagd.  Door de zelfstandigenaftrek te verlagen en de arbeidskorting te verhogen, wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen. Tegelijkertijd gaan namelijk de heffingskortingen omhoog, en het basistarief voor de inkomstenbelasting omlaag.

Nieuwe regelgeving vennootschapsbelasting

De schijfgrens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting is verhoogd van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 zal de overheid deze grens verder verhogen, naar € 395.000. Het tarief is nu ook lager, van 16,5% naar 15%. Ook het tarief van de innovatiebox wijzigt. Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, dan hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7 procent. Vanaf 1 januari is dit 9 procent.

Belastingvoordeel bij investeringen

Om investeringen door bedrijven te stimuleren komt het kabinet met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De nieuwe regelgeving is tijdelijk, in de hoop dat bedrijven tijdens de coronacrisis blijven investeren. Als bedrijven in 2021 of 2022 investeringen doen, krijgen ze korting op de loonbelasting die ze moeten betalen. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro geldt dat bedrijven 3,9 procent van de investering in mindering kunnen brengen op de loonheffing. Voor grotere investeringen is dit daarnaast 1,8 procent voor het deel boven de vijf miljoen euro. Door de investeringskorting te koppelen aan de afdracht van loonheffing, kunnen ook ondernemingen die nu verlies lijden al profijt van deze regeling hebben.

Back To Top