skip to Main Content

Nieuwe regels taxatie zorgvastgoed

Zorgvastgoed dat gefinancierd is door de bank, moet iedere drie jaar een taxatie ondergaan. Voorheen voldeed de WOZ-waarde, maar de regelgeving rondom taxatie voor vastgoed voor de zorg verandert.

Nieuwe regels taxatie zorgvastgoed: onafhankelijke taxateur

Zorgvastgoed met een financiering vanaf 3 miljoen euro moet volgens nieuwe regels iedere drie jaar getaxeerd worden. Dat was al zo, maar eerder mocht men de vastgestelde WOZ-waarde gebruiken als basis. Vanaf juli 2021 is dit niet langer mogelijk, en moet een onafhankelijke taxateur aangesteld worden voor de taxatie. Deze regels volgen een besluit van de Europese Bankenautoriteit (EBA).

Een onafhankelijke taxateur levert een driejaarlijks rapport

De regels zijn van toepassing op alle kredietovereenkomsten vanaf 1 juli 2021, die vastgoed als onderpand hebben. Vaak leveren zorginstellingen zorg in meerdere gebouwen. Hiervoor gelden dezelfde eisen, wanneer de (totale) lening meer dan drie miljoen euro bedraagt. Dit betekent dat voor alle vastgoedobjecten individuele taxaties moeten plaatsvinden. Mits het zorgvastgoed als onderpand dient voor de financiering, Vanaf dit jaar moet dat dus door een onafhankelijke en erkende taxateur gedaan worden. Voor alle nieuwe kredietovereenkomsten is zo’n taxatierapport verplicht, dus zowel boven als beneden de grens van 3 miljoen euro. Bovendien moet voor zorgvastgoed met een financiering van meer dan 3 miljoen euro de taxatie driejaarlijks herhaald worden. 

Nieuwe eisen

Taxaties voor zorgvastgoed moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de volgende eisen:

  • een taxatierapport
  • opgesteld door een onafhankelijk taxateur
  • in opdracht van de bank

Een officiële taxatie is daarnaast ook verplicht voor een wijziging of verbouwing van het vastgoed. Tenminste, wanneer die materiële impact heeft op de waarde van het onderpand. Een nieuwe taxatie is in dat geval noodzakelijk. De nieuwe termijn start drie jaar na de datum van de laatste waardebepaling van het vastgoed door de bank (dat kan nog een WOZ-waarde geweest zijn.)

Het Waarderingsinstituut voor uw taxatie zorgvastgoed

Het is van enorm belang dat de taxatie van uw zorgvastgoed op deskundige en onafhankelijke wijze uitgevoerd wordt. Niet voor niets moet deze iedere drie jaar plaatsvinden. Bij Het Waarderingsinstituut voeren we al jaren taxaties uit voor bedrijven, waaronder zorginstellingen. Met onze ruime ervaring en verschillende certificeringen (NWWI, TMI, NVM) weet u zeker dat u vakmanschap in huis haalt. Want de taxatie, dat is onze zorg.

Back To Top