skip to Main Content

Bekijk hier onze diensten.

Als ondernemer een bedrijf, onderneming of bedrijfspand verkopen, kopen, taxeren, overnemen of laten waarderen. Ook voor coöperaties, gemeenten, woningstichting, vereniging van eigenaren of beleggers met een vastgoed portefeuille waarderen wij in opdracht van de eigenaar, bank of accountant uw vastgoed op marktwaarde, dit conform de opgelegde en vereiste waarderingsrichtlijnen. Overleg eerst met één van onze vastgoed specialisten met juridische en fiscale kennis.

Neem contact met mij op

Taxaties

Wooncoöperaties en Woonstichtingen

Actief in

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Register vastgoed taxateur CEI Taxatie Keurmerk Tegova Keurmerk Waardebepaling NWWI Taxatie VBO Taxatie VNONCW Taxatie TMI waardebepaling
Back To Top