skip to Main Content

Arnhem

Als ondernemer een bedrijf, onderneming of bedrijfspand verkopen, kopen, taxeren, overnemen of laten waarderen. Ook voor coöperaties, gemeenten, woningstichting, vereniging van eigenaren of beleggers met een vastgoed portefeuille waarderen wij in opdracht van de eigenaar, bank of accountant uw vastgoed op marktwaarde, dit conform de opgelegde en vereiste waarderingsrichtlijnen. Overleg eerst met één van onze vastgoed specialisten met juridische en fiscale kennis.

– Wooncoöperaties /  Woonstichtingen

Taxaties

– Vereniging van eigenaren

– Gemeenten

– Ondernemers

– Particulieren

Back To Top