skip to Main Content

Boekwaarde

Bedrijfseconomische doelen

Wij bieden u alle vormen van bedrijfseconomische waarderingen met een objectieve rapportage als uitgangspunt voor de beoogde doeleinden.


Geef mij advies

Register vastgoed taxateur
CEI Taxatie Keurmerk
Tegova Keurmerk Waardebepaling
NWWI Taxatie
VBO Taxatie
VNONCW Taxatie
TMI waardebepaling

Bedrijfseconomische doelen

In verschillende situaties, bijvoorbeeld voor financiering (ver)huur of (ver)koop, is het van belang de waarde van bedrijfsgebouwen, machinerieën en/of inventarissen in het economische verkeer te kennen. Hiervoor moet de commerciële waarde worden vastgesteld.

Complete en betrouwbare waardering

De taxateurs van het Waarderingsinstituut zorgen voor een complete en betrouwbare commerciële waardering. Roerende en onroerende zaken worden op waarde geschat. Of het nu voor een overname, een financiering, een balanswaardering of in het kader van de onroerende zaak belasting is, onze gecertificeerde register-taxateurs weten precies hoe ze te werk gaan.

Bij een bedrijfseconomische taxatie draait het allemaal om de juiste aanpak en de correcte waardegrondslag waarbij als basis, naast de courantheid, ook de situering van de locatie, bestemmingsplan, alsmede bodemgesteldheid in ogenschouw worden genomen.

Direct advies over uw economische doelen?

Laat een van onze taxateurs vandaag nog contact met u opnemen


Neem contact met mij op

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Back To Top